Tilbage til oversigten

Minister diskuterede rammerne for vandteknologi i ’Water Valley’

Minister for Energi, Forsyning og Klima, Lars Chr. Lilleholt (V) var på en østjysk ’tour de vand’ i Skanderborg og Stilling den 19. november. Med start i AquaGlobe kunne ministeren opleve det, som de 16 aktører bag vandpartnerskabet betegner som realiseringen af Vandvision 2025. En vision der, i takt med at klimaforandringernes konsekvenser bliver stadig mere tydelige, har behov for netop handling og konkrete løsninger.

Foto: Per Bille

”Jeg er rigtig glad for at besøge Østjylland, der huser mange tone-angivende forsyninger og virksomheder på vandteknologi og går under navnet ’Water Valley’ – dansk vandteknologis svar på Silicon Valley i Californien. Her er samlet mange af de innovative virksomheder, som skaber arbejdspladser, eksport og lokal udvikling, og som bidrager til at løse nogle af de centrale vand- og klimaudfordringer i verden – og nå FNs verdensmål”, siger Lars Chr. Lilleholt, Minister for Energi, Forsyning og Klima og fortsætter: ”Det er en dansk styrkeposition med enormt potentiale, som jeg glæder mig til at bakke op om.”

Foto: per Bille

Rammevilkårene for forsyningerne blev fremhævet som afgørende for eksport og arbejdspladser.

”Niveauet for tilknyttet aktivitet i Vandsektorloven er for lavt” siger direktør i Skanderborg Forsyning, Jens F. Bastrup og uddyber: ”Og det er ærgerligt, for ved at hæve loftet ville forsyningerne kunne få mere kompensation for innovations- og udviklingsprojekter samt demonstrationsaktivitet. Det ville være en gevinst for både borgere og virksomheder – og det ville støtte op om de vandteknologiske virksomheder og dermed vækst og arbejdspladser”.

Læs den originale artikel på DANVA her.