Om

Bag AquaGlobe

AquaGlobe er manifestationen af ​​flere aktører i den danske vandindustri, som er gået sammen om at skabe et center for vandteknologi. Et sted at samle og videreudvikle innovative løsninger til at løse globale vandtrusler såsom vandmangel, oversvømmelse og forurening.

Realiseringen af Den Danske Vandvision 2025

Den Dansk Vandvision er udviklet i et samarbejde mellem Miljøministeriet, Dansk Industri, Dansk Miljøteknologi og DANVA - en professionel organisation for virksomheder, der arbejder inden for vand- og spildevandsindustrien.

Vandvisionen blev skabt som et resultat af vandtopmødet i industrien, som fandt sted den 25. februar 2015.

Danmark har en lang og stærk tradition for integrerede vandløsninger og vil gennem Den Danske Vandvision 2025 tage ansvar og bidrage til at løse de største vandudfordringer i verden.

Visionen er, at Danmark i 2025 skal være verdensførende i at levere intelligente, bæredygtige og effektive vandløsninger. Formålet er, at Danmark skal udbygge sin position som vækstcenter for de smarte vandløsninger, som verden har brug for. De danske løsninger skal øge menneskers muligheder for at få adgang til rent vand og sanitet, øge vandforbrugende virksomheders konkurrenceevne, fremme effektiv brug af vandressourcen, føre til et renere globalt miljø, sikring af befolkninger mod oversvømmelser og stormflod - og derigennem øge eksporten og skabe væsentligt flere jobs i Danmark.