Hvad skal AquaGlobe?

AquaGlobe skaber værdi for virksomheder, kunder og samfundet ved at fungere som et samlingspunkt for innovation og formidling af viden om vand- og vandteknologi. AquaGlobe er et center for samarbejde, en national vækstmotor og et internationalt vindue for salg og rekruttering.

Center for samarbejde
AquaGlobe forener forskere, producenter, regulatorer og brugsvirksomheder og giver dem mulighed for at samarbejde om udvikling, testning og demonstration af nye koncepter.

National vækstmotor
Region Midtjylland er et ekspertcenter inden for dansk vandindustri, og ligger tæt på adskillige forskningsinstitutter. AquaGlobe kombinerer branchens kompetencer med verdens førende forskning for at støtte vores partnere i deres bestræbelser på at være både en national og international vækstmotor inden for vandindustrien.

Internationalt vindue og rekruttering
AquaGlobe er et udstillings- og besøgscenter, hvor vores produktionspartnere kan bringe deres kunder til at opleve de nyeste teknologier i aktion. Endvidere vil centret formidle viden om og erfaringer med vand og klima for de fremtidige medarbejdere i vandteknologibranchen.

Læs mere: Strategi