Strategi

For at løse verdens vandudfordringer med udgangspunkt i FN's verdensmål for bæredygtig udvikling om "Rent vand og sanitet" mener vi, at det er afgørende, at vandindustrien samarbejder og skaber stærke "Partnerskaber for handling" for at udvikle effektive, innovative og bæredygtige vandløsninger - og for at sikre industriens fremtid. Dette ønsker vi at opnå gennem fire strategiske mål.

Strategien for AquaGlobe er inddelt i fire delprojekter.

Den intelligente vandby
Det grundlæggende fundament i projektet udgøres af innovative partnerskaber med virksomheder, forsyninger og forskning.

Salg & Eksport
Målet med dette delprojekt er at opfylde Vandvision 2015’s mål om som minimum at fordoble eksporten i løbet af de kommende 10 år. Samtidig skal projektet skabe den drivkraft, der skal gøre det attraktivt for virksomhederne at deltage og investere i samarbejdet. Delprojektet involverer således de partnere, der indgår i udviklingen af kommercielle løsninger til både hjemme- og eksportmarkeder.

Uddannelse & Rekruttering
Med dette delprojekt kan AquaGlobe medvirke til at opfylde Vandvision 2015’s mål om styrket uddannelse og øget rekruttering til uddannelse og job inden for vandteknologi. Målgrupperne er udskolingen i folkeskolen, tekniske ungdomsuddannelser samt videregående science-uddannelser.

Leg & Læring
Dette delprojekt handler om at skabe større opmærksomhed og forbrugerbevidsthed om vigtigheden af vand i vores hverdag, vandets kredsløb, og hvordan vi hver især kan hjælpe til, at vi i fremtiden har rent drikkevand. Her er målgrupperne borgere, daginstitutioner, skoler, foreninger og turister.

FN's 17 Verdensmål som omdrejningspunkt

AquaGlobe bidrager til målopfyldelsen af FN's verdensmål for bæredygtig udvikling. Det er en integreret del af vores daglige arbejde at bidrage hertil både som forsyning og center for vandteknologi - særligt, hvad angår SDG6 omhandlende Rent vand og sanitet samt SDG17 om Partnerskaber for handling. 

Mål 6 (SDG6): Rent vand og sanitet
Vandmangel påvirker mere end 40 procent af verdens befolkning. Det er et alarmerende tal, som  forventes at øge med de stigende globale temperaturer forårsaget af klimaændringerne.

Selvom 2,1 milliarder mennesker har fået forbedret adgang til vand og sanitet siden 1990, er svindende forsyninger af rent drikkevand et stort problem, som påvirker alle kontinenter.

Læs mere...

Mål 17 (SDG17): Partnerskaber for handling
Verdensmålene for bæredygtig udvikling kan kun realiseres gennem stærkt globalt engagement og og samarbejde. Mens udviklingsbistanden fra de udviklede lande er steget med 66 procent mellem 2000 og 2014, har en række humanitære kriser, forårsaget af konflikter og naturkatastrofer, forsat krævet finansielle ressourcer og bistand. Mange lande har også brug for udviklingsbistand for at fremme deres vækst og handel.

Læs mere...