Projekter

Projekter i Skanderborg

Klik her eller på kortet herunder for at se alle de større projekter i Skanderborg Kommune. Sammen med vores partnere har Skanderborg Forsyning udarbejdet en række projekter, der skaber rekreative områder og innovative løsninger, der forbedrer miljøet og borgernes hverdag.

Projekter i RegionMidt

Her kan du læse mere om udvalgte delprojekter, se hvor de er lokaliseret henne i landet og høre mere om de centrale elementer der indgår i projekterne.

Klik på billedet nedenunder for at se mere.

Projekter i AquaGlobe

Det overpræsterende renseanlæg og Smukfest

Ved løbende at øge belastningen af spildevand, fordobles omsætningshastigheden under Smukfest. Læs mere eller gå til Story map.

Dynamik mellem biologiske, fysiske og kemiske filtre

Inês Lousinha Breda har været ErhvervsPhD på forsyningen og forskede i den optimale dynamik mellem biologiske, kemiske og fysiske filtre. Læs mere.

Klimatilpasningsprojekter

Vi laver klimatilpasningsprojekter som skaber rekreative områder, der giver merværdi for borgerne. Læs mere eller gå til Story map.

Sikkert søbad

Sikring af god badevandskvalitet ved overvågning, rensning og varsling af spildevand fra overløb. Læs mere eller gå til Story map.

Sorte sø til Svanesø

Tilbage i 2009 begyndte forvandlingen af Sorte Sø til Svanesøen, da søbunden blev renset op ved hjælp af en flydende kæmpestøvsuger. Læs mere eller gå til Story map.

Machine learning på pumper

Databaseret drift og vedligehold af pumper. Pumperne som er placeret i vores pumpestationer bliver udsat for lidt af hvert, når de skal pumpe spildevand. Læs mere.

CHAIN - Softwarerobot

CHAIN bidrager til, at hele vandforsyningskæden skal kunne styres automatisk for at opnå bedre vandkvalitet og energieffektivitet. Læs mere eller gå til Story map.

Densadeg XRC - Ny renseteknologi

SUEZ Water A/S og Skanderborg Forsyning etablerer sammen den nyeste state-of-the-art renseteknologi, som det første sted i verden. Læs mere eller gå til Story map.

Læs mere her: Oplev AquaGlobe.