Tilbage til oversigten

Smukfest – når 55.000 gæster skal på toilet

Big Data, kunstig intelligens og innovativ teknologi har en markant rolle, når 55.000 mennesker skal på toilettet under Smukfest. Det kunne gæsterne høre, da de var på besøg i AquaGlobe i forbindelse med Forskningens Døgn. Samtidig fik de også et indblik i, hvordan data sikrer rent vand i hanerne og i Skanderborg Sø.

Onsdag aften den 25. april havde Skanderborg Forsyning besøg af næsten 80 gæster i AquaGlobe, som bestod af elever fra Skanderborg Gymnasium, borgere, virksomheder, interesserede fagfolk samt partnere i AquaGlobe. Temaet for arrangementet var: Big Data – Smart Cities.

Intelligente byer – globalt og lokalt
Den anerkendte lektor, Lars Bodum fra Aalborg Universitet forklarede, hvordan forskellige parametre som borgerinddragelse, innovation og miljø har indflydelse på byers omstilling til Smart Cities. Vi oplever globalt set, at befolkningstilvæksten i byerne bliver større, da folk flytter fra landet ind til byerne, og så er vi tvunget til at tænke smartere. Samtidig oplever vi også stigende forbrug, hvilket udfordrer byers evne i at håndtere ressourcerne. Denne problemstilling gør sig også gældende i Skanderborg – dog i noget mindre skala.

Lektor fra Aalborg Universitet, Lars Bodum                            Foto: Bente Marcussen

Skanderborg som Smart City
I Skanderborg Forsyning er big data og kunstig intelligens centrale elementer, der er med til at forbedre vores kerneforretning, eftersom teknologien har en afgørende rolle i forhold til at sikre rent vand i hanerne, og når spildevandet skal renses. Et konkret eksempel heriblandt er ”Den Intelligente Vandby”, som er et udviklingsprojekt nær Stilling, hvis formål er at udnytte data fra fjernaflæste forbrugsmålere til intelligent styring af vandforsyningen. Det har foreløbigt givet en gevinst på et reduceret energiforbrug på 7 pct. Det kunne fagleder i vandforsyningen i Skanderborg Forsyning, Carsten Vigen Hansen, berette og tilføje, at Skanderborg er en af de byer i verden, hvor vandspildet er mindst – nemlig på kun 5,77 pct. I sammenligning er vandspildet i Norge på hele 40 pct. og visse steder i verden over 70 pct.


Fagleder i vandforsyningen, Carsten Vigen Hansen               Foto: Bente Marcussen

Sådan klarer Big Data 55.000 toiletbesøg
Hvert år under Smukfest får Skanderborg besøg af mere end 55.000 festivalgæster. De skal jo på toilettet i ny og næ i løbet af sådan en uge, så hvordan håndterer forsyningen lige en tredobling af spildevandet? Det gør vi netop via data, innovativ teknologi og intelligent styring. I forsyningen kan vi nemlig se, hvornår festivalgæsterne går i bad, tisser og ja, alt det andet man nu også skal af med på det lille hus.

Jens Munk-Poulsen, der er fagleder i projekt og processer, fortalte, hvordan vi træner bakterierne i rensningsanlægget op til festivalen, så de bliver mere effektive, når belastningen øges. Det kan nok virke en anelse langhåret, men når belastningen øges så pludseligt, kan bakterierne simpelthen ikke omsætte spildevandet hurtigt nok. Derfor besluttede vi at tilbageholde slagterivand i vores ledningssystem, således vi selv kan styre belastningen af spildevand og derved forberede bakterierne i et mere jævnt flow. På denne smarte måde undgår vi, at spildevandet ender i naturen, og samtidig formår vi at overholde udledningskravene.


Fagleder, Projekt og Processer, Jens Munk-Poulsen                Foto: Bente Marcussen

En økonomisk og miljømæssig gevinst
Skanderborg Forsyning er blot et af flere innovative danske rensningsanlæg, der udnytter intelligent teknologi gennem data. Gennem en bedre udnyttelse af ressourcerne får vi store økonomiske besparelser under hensyntagen til natur og miljø.

Hold øjne og øre åbne
Hvis du ikke vil gå glip af lignende arrangementer, så husk at følge Skanderborg Forsyning på Facebook, LinkedIn eller se mere her på siden under events.