Tilbage til oversigten

SUEZ Water A/S – ny partner i AquaGlobe

Med partnerskabet får AquaGlobe – Water Solution Center styrket sin internationale tilstedeværelse og innovation på spildevandsbehandling, og SUEZ Water A/S får adgang til at demonstrere deres nyeste state-of-the-art renseteknologi i et fungerende anlæg i Skanderborg til fordel for virksomhedens skandinaviske kunder.

Et markant bidrag til driften og FN's verdensmål

Partnerskabet bag AquaGlobe indeholder i forvejen stærke internationale partnere med global tilstedeværelse, skarpe kompetencer og know-how på vandforsyning, spildevandsbehandling og klimatilpasning.

Som et voksende partnerskab er det en stor fjer i hatten at kunne underskrive en partnerskabsaftale med SUEZ Water A/S. Som en global spiller med store innovationsmuskler og 160 års erfaring har SUEZ meget at bidrage med på vejen mod FN's verdensmål, en mere bæredygtig udnyttelse af jordens ressourcer og en cirkulær økonomi. Det potentiale glæder vi os meget til at realisere sammen med dem – og til gavn for både Skanderborg, Danmark og verden”, siger Jens F. Bastrup, direktør i Skanderborg Forsyning/AquaGlobe.

Vandvision 2015 og innovation på tværs

Også SUEZ Water A/S ser store gevinster i partnerskabet bl.a. fortsat at kunne udvikle nye, innovative løsninger, der kan bidrage til Vandvision 2025 - regeringen og den danske vandbranches vision frem mod 2025.

Vi træder ind som partnere i AquaGlobe, fordi vi ser tydelige gevinster for alle et tæt samarbejde mellem vand- og spildevandsaktører i regionen og at vi sammen skaber innovationscenter med teknologidemonstration og vidensdeling. Sammen er vi sikre på at vi kan levere nye løsninger til sektoren på højeste niveau ved at holde fokus på bæredygtige udviklingsprincipper”, siger Per Krøyer Kristensen, CEO for SUEZ Water A/S.

Innovation og demonstration giver værdi for kunderne

Det er ikke kun SUEZ Water A/S, som virksomhed, der kommer til at nyde godt af partnerskabet med AquaGlobe. Tanken er at det skal give endnu bedre muligheder for virksomhedens kunder og partnere, så de får bedre muligheder for at forstå nye løsninger og deres betydning for miljøbeskyttelse og sikring af klodens ressourcer. På den måde kommer partnerskabet også til at bidrage til Skanderborgs borgere. Demonstration af den nyeste SUEZ teknologi forventes nemlig give effektiviseringer, renere vandmiljø i søerne og styrke forsyningens arbejde med bæredygtighed på flere fronter.

Kontakt

Mere information/billeder om AquaGlobe, se www.aquaglobe.dk/presserum og www.suez.com