Tilbage til oversigten

Verden står midt i en vandkrise med uoverskuelige konsekvenser

Overudnyttelse af vandressourcen er den største globale risikofaktor for menneskehedens velbefindende og velstand i de kommende 10 år. Det vurderede World Economic Forum allerede i 2015. Klimaforandringernes konsekvenser bliver tydeligere dag for dag med højere havniveau, grundvandsstigninger og stormflod. Men det betyder også tørke, manglende drikkevand og forurening af vandmiljø over hele verden.

Vi bærer et ansvar

Der er behov for at se på vores egen rolle, de løsninger, vi allerede har, samt vores ansvar for, at de når ud og gør en forskel for de mennesker, der har brug for dem. FN’s verdensmål har potentialet til at sætte markedskræfterne for vognen med kurs mod en bedre verden. Det er faktisk den eneste måde, vi kan få råd til at gøre en forskel, der rigtigt batter noget. Men der er stadig mange barrierer forude.

Manglen på drikkevand tiltager

Ifølge FN vil halvdelen af verdens befolkning mangle rent drikkevand i 2030. I EU går op mod 40 pct. af drikkevandet til spilde. Nogle byer bruger ca. 40 pct. af deres samlede energiforbrug på at håndtere og pumpe vand, mens 80 pct. af spildevandet bliver ledt urenset ud i naturen med store konsekvenser for vandmiljøet. Den globale vandkrise kan virker uoverskuelig. Men dansk vandteknologi har løsningerne til at minimere spildevand i naturen og bruge slammet til at gøre vandforsyningen energiproducerende. Danmark har et af verdens laveste vandtab, og i Skanderborg ligger vi under 6 pct. Vi står stærkt på energieffektive løsninger i vandsektoren. Og hvis mere vand når frem til forbrugerne, og vi producerer energi ved at rense spildevandet, så gavner det både vandmiljø, økonomi og klima. Det betyder mere drikkevand til dem, der tørster.

Vi har løsningerne

I Danmark er der altid rent vand i hanen, og de fleste ved, at det kommer fra det gode danske grundvand. Men sådan har det ikke altid været. Før 1850 døde mange danskere af kolera, der spredte sig fra kloakvand i gaderne til byens brønde eller ud i åerne, som blev brugt til drikkevand. Svaret var at hente drikkevand fra grundvandet og at lede spildevand i kloakrør til behandling andetsteds. Adskillelsen af drikkevand og spildevand var den bærende løsning, der skabte grundlaget for den danske vandteknologi og gav startskuddet til de livsvigtige løsninger, vi i dag eksporterer til hele verden. Ifølge Miljøstyrelsen stiger eksporten af dansk vandteknologi og vinder markedsandele for andet år i træk.

Læs hele artiklen her.